loading

2018.09.08 – Narodzenie NMP

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest nazywane również Świętem Matki Bożej Siewnej, ponieważ w tym dniu błogosławiono ziarna na zasiew. Ta nazwa przypomina prawdę o tym, że ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby przynieść plon i że dzieje się tak zgodnie z wolą Bożą. Aby wola Boga mogła się urzeczywistnić w moim życiu, tak jak stało się to w życiu Maryi, musi ona zostać przeze mnie przyjęta. Musi przejść przez moje serce, umysł, by mogła je przemienić i oczyścić. Dopiero wtedy może wydać plon w codzienności i na życie wieczne. Maryja konsekwentnie realizująca wolę Boga stała się dla całego świata nadzieją i znakiem zbawienia. To święto jest swoistym Adwentem przed przyjściem na świat Chrystusa. Już teraz pobudza, aby w nadchodzących wydarzeniach doszukiwać się Przychodzącego – ukrytego Boga.

jest