loading

2018.09.09 – 23 niedziela w ciągu roku

Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa, i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Bóg pragnie otworzyć mnie na Jego działanie. Abym oddał Mu wszystko, bo On wiary dochowuje na wieki (psalm responsoryjny). Człowiek wolny to ten, który złożył całe swe serce w Panu. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się ludzka kalkulacja, przywiązanie do swojego myślenia i działania. Bóg widzi głębiej niż jestem zdolny widzieć, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce (1 Sm 16, 17).

jest