loading

2018.09.10 – poniedziałek 23 tygodnia w ciągu roku

W duszy człowieka rozgrywa się nieustanna walka dobra ze złem. Potrzeba wnikliwego wglądu w siebie, aby rozróżnić pożądania ciała i dążenia ducha. To, co oceniam na pierwszy rzut oka, że prowadzi do dobra, może być tylko pozorem, a to, co widzę jako trudne i niepociągające, może okazać się prawdziwym dobrem. Nie tylko mam wybierać pomiędzy dobrem a złem, lecz także szukać tego, co jest lepsze. Święty Jan zachęca: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1 J 4, 1). Sumienie dobrze ukształtowane rodzi owoce decyzji zgodnych z wolą Bożą. Prawdziwą szkołą sumienia jest sakrament pokuty i pojednania, gdzie w przestrzeni Miłości Miłosiernej mogę zobaczyć dobro ofiarowane mi od Boga i ocenić moją odpowiedź.