loading

2018.09.11 – wtorek 23 tygodnia w ciągu roku

Jezus przyszedł dać świadectwo prawdzie. Jeśli Go naśladuję, trwam w prawdzie, a Bóg przez Krew Chrystusa oczyszcza moje sumienie z martwych uczynków. Prawda bowiem jest czymś niezmiennym, całkowicie pewnym i godnym zaufania, a jest nią Bóg i Jego Słowo. Nie wyzwoli mnie wiedza ani religia, ale wyłącznie zbawcza miłość Jezusa Chrystusa. Nieustannie pogłębiam swoją relację z Nim i patrzę na Tego, kto mi w wierze przewodzi, starając upodobnić się do Niego: głoszę Prawdę całym swoim życiem, głoszę ją w miłości.