loading

2018.09.12 – środa 23 tygodnia w ciągu roku

Błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Swą pełnię człowiek osiągnie w Chrystusie, bo w Nim Bóg Ojciec napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich. Potrzeba upodabniać się do Chrystusa, żyjąc jak On. Bóg zawsze mi błogosławi, tzn. obdarowuje mnie życiem, siłą do życia, bo sam jest Życiem i miłośnikiem życia. Moje życie jest misterium Boga. W ujęciu biblijnym życie ma charakter obietnicy. Nie zależy tylko od mojego działania, ale od wierności i miłości samego Boga.

jest