loading

2018.09.13 – ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

Święty Jan Chryzostom wsławił się wymową i męstwem w znoszeniu prześladowań. Przyjął chrzest dopiero, gdy miał 20 lat, i był to punkt zwrotny w jego dotychczasowym życiu. Mocno zaufał słowu Boga i mężnie je głosił wśród przeciwności. W jednej z homilii powiedział: „Groźbami tego świata pogardzam, zaszczyty lekceważę. (…) Mam Jego słowo. Oto moje oparcie, oto zabezpieczenie, oto spokojna dla mnie przystań. Choćby cały świat przeciw mnie powstał, trzymam się Jego obietnicy”. Prosimy dzisiaj Boga, aby oświecił nas jego nauką i umocnił przykładem nieugiętej cierpliwości. Nasze serca są zmienne, dlatego potrzebujemy nieustannie wybierać słowo Boże, które już wybraliśmy na naszą ostoję.