loading

2018.09.14 – PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Treścią dzisiejszego święta jest uwielbienie krzyża Chrystusowego jako godła odkupienia: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Liturgia wskazuje nam drogę wywyższenia przez krzyż. Jak mówiła s. Immakulata Adamska OCD: „to, co jest krzyżem, jakoś się w człowieku przeduchawia”, czyli doświadczenie krzyża staje się doświadczeniem chwały. Francuski teolog Louis Boyer napisał, że „dla wiary Chrystus cierpiący to ten, który dąży do chwały. Ewangelia według św. Jana ukazuje krzyż jako przejście Jezusa do chwały”.