loading

2018.09.15 – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ

Po święcie Podwyższenia Krzyża wspominamy NMP Bolesną – Matkę Siedmiu Boleści, która trwała pod krzyżem w zjednoczeniu ze swoim Synem. Współpracowała z łaską Bożą – z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, a przy krzyżu stała się Matką każdego człowieka. Oddana Bogu i człowiekowi – Maryja Matka Bolesna – otwiera nowy wymiar wiary: wybór pójścia za Chrystusem drogą krzyża do końca. Każdy z nas doświadcza cierpienia i bólu – zarówno wierzący, jak i ateista. Ten, kto jest jednak świadomy, że przez wiarę jednoczy się z Bogiem – z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusem, zmienia perspektywę życia. Przechodzi tę samą drogę Paschy – ze śmierci do życia, jaką przeszedł Jezus Chrystus. Stąd najmniejsze cierpienie staje się wyzwalające, otwierające serce na wolność, miłość, prawdę, życie.