loading

2018.09.16 – 24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego jak tylko z Krzyża Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (aklamacja przed Ewangelią). Jedyną drogą za Chrystusem jest „Królewska Droga Krzyża”. Święty Krzyż nie jest tylko symbolem doświadczenia cierpienia. Jest jak Góra Tabor – czasem nawrócenia, czasem danym od Boga, aby odwrócić się od tego, co ludzkie, a całkowicie zwrócić się ku Chrystusowi. Nawrócenie to pozwolenie na zjednoczenie wewnętrzne, gdzie Chrystus w moim wnętrzu się przemienia. Tę moc objawia także, aby napełnić mocą ku drodze na Golgotę. We wnętrzu odkrywam na modlitwie swój Ogród Oliwny, gdzie odkryję wolę Ojca i w miłosnym zjednoczeniu woli pójdę przygotowanymi przez Niego drogami.