loading

2018.09.17 – poniedziałek 24 tygodnia w ciągu roku

Zjednoczenie z Bogiem owocuje przemianą, Ojcowie Kościoła nazywali ten proces przebóstwieniem. Istotę tej przemiany święta Teresa od Jezusa zawarła, przywołując mit o Feniksie, który odradza się ze swoich popiołów. Pragnęła ona ukazać, że tylko Bóg dokonuje w człowieku wszystkiego. To, co ja mogę uczynić, to przygotować się na przyjęcie Jego darów. Kluczem do przebóstwienia jest droga paschalna – droga jednoczenia się z Bogiem, który jest zarówno początkiem, jak i końcem tego procesu. Nieustanny ruch Boga wznosi mnie ku coraz głębszemu, pełniejszemu podobieństwu. Upodobnienie do Chrystusa jest możliwe przez naśladowanie i przemianę łaską Bożą.