loading

2018.09.18 – ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Bóg obdarzył Stanisława Kostkę łaską dojrzałej świętości już w wieku młodzieńczym. Świętość, którą udziela Bóg, jest darem, nikt z nas nie może zapracować na Niebo. W I modlitwie eucharystycznej prosimy Boga, aby dopuścił nas do grona świętych nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki swojemu przebaczeniu. Bóg udziela nam się i możemy uczestniczyć w Jego życiu. Papież Franciszek w adhortacji Gaudete et exsultate napisał, że „planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Świętość chrześcijańska to nic innego jak życie pełnią miłości. Dlatego miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia”. Filozof Martin Buber stwierdził, że „Bóg mieszka tam, gdzie człowiek Go wpuści”. Realna Obecność Boga jest w nas świętością. Potrzeba także naszej decyzji wierności, aby płonęły w nas święte pragnienia i abyśmy obfitowali w dobre czyny.

jest