loading

2018.09.21 – ŚW. MATEUSZA

Święty Mateusz patron dnia dzisiejszego (z hebr. dar Boga) jest jednym z dwunastu apostołów, celnikiem – poborcą podatków na rzecz Rzymian, powołanym przez Jezusa wprost z komory celnej. W jego życiu wypełnia się wezwanie, by iść za Chrystusem i wiernie przy Nim trwać. Mateusz rozpoznał swoje powołanie i wyszedł od tego, co znał, co było bliskie jego sercu ku Temu, czego nie pojmował. Obraz Caravaggia Powołanie celnika Mateusza odsłania tajemnicę Jego powołania, ukazując niesamowitą aurę światła, która podąża od Chrystusa i oświetla Mateusza siedzącego w ciemnościach.

jest