loading

2018.09.22 – sobota 24 tygodnia w ciągu roku

Człowiek może usłyszeć Boga. Chrystus odkrywa przed nami tajemnicę, daje nam do ręki kompas, którym jest Jego słowo. Mówi do uczniów, aby słuchali, aby byli glebą, która przyjmuje słowo. To udzielające się słowo czasami może być ciszą, która mówi jeszcze więcej, bo w ciszy mówią już nie tylko słowa, lecz również czyny. Serce, które słucha, nosi w sobie wielki skarb słowa, jest brzemienne słowem.