loading

2018.09.23 – 25 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Człowiek, który szuka Boga w prostocie serca i z czystą intencją, będzie żył w przyjaźni z Nim. Troska o pełną zgodność pomiędzy czynami i intencją bierze się z pragnienia bycia i działania tylko dla Boga. Najmniejsze czyny, spełnione z miłości dla Boga, są cenne w Jego oczach. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus napisała: „Zdaje mi się, że Panu Bogu nie potrzeba lat, aby dzieła swej miłości dokonać w duszy, jednym promieniem swego serca może w jednej chwili sprawić, że kwiat rozkwitnie na wieczność”. Bóg nie wymaga od nas wielkich czynów, ale wierności małym, codziennym sprawom życia, spełnianym z miłością.