loading

2018.09.24 – poniedziałek 25 tygodnia w ciągu roku

Sprawiedliwy jest ten, kto nie rości sobie praw do niczego poza tym, co mu przysługuje, nie ulegając przy tym egoizmowi i oszustwu. Biblia ukazuje jedynego sprawiedliwego − Boga, wiernego obietnicom, przymierzu i łasce, którą obdarza człowieka. Tak rozumiana sprawiedliwość jest bliska pojęciom miłosierdzia i przymierza. Jest nie tylko normą, ale darem, który upodabnia nas do Boga i przyobleka w sprawiedliwość Chrystusa. William Hendrickson ujął to tak: „Po tym, kiedy wierzący zostali objęci przez Boga sprawiedliwością, powinni mieć sprawiedliwe myśli. Powinni w swoim umyśle, z wdzięcznością, rozważać sprawiedliwe dzieła Boże, ponadto doceniać sprawiedliwość w innych i planować sprawiedliwe słowa i uczynki”.