loading

2018.09.25 – wtorek 25 tygodnia w ciągu roku

Antyfona na wejście ukazuje nam obraz słuchającego Boga: Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, Ja ich wysłucham i będę im Panem na wieki. Modlitwa serca zanoszona do Boga jest miejscem kontaktu, spotkania. Modlitwa jest czasem rozmowy, wzajemnej wymiany oraz słuchania, milczenia. Nasze prośby zanoszone na modlitwie nie są kontraktem z Bogiem – umową: coś za coś. Ale na dnie serca każdej prośby jest pragnienie, aby królestwo Boże wypełniało się i trwało. Stąd każda prośba jest usłyszana przez Boga, wypełniona według Jego woli, a nie według naszej małej perspektywy. Jezus zachęca, abyśmy byli wytrwali na modlitwie: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone (Łk 11,5-9).