loading

2018.09.28 – św. Wacława

Jezus Chrystus na malowidłach w katakumbach był przedstawiany jako pelikan, który karmi młode własną krwią. Jako Baranek skazany na rzeź. A jeszcze mocniej te obrazy podkreślają słowa Jezusa: Nikt mi życia nie zabiera, Ja sam je oddaję (J 10, 18). Dotykamy tajemnicy wydania Jezusa Chrystusa za życie świata, za nasze życie. Każdy akt męczeński, także świętego Wacława, jest przypomnieniem, jak cenna jest ofiara Krwi Jezusa, która dotyka wszystkich pokoleń czasów. A także podkreśla wartość, jaką ma nasze życie złączone z Bogiem. Prosimy za jego wstawiennictwem, abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Bogu.