loading

2018.09.30 – 26 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Ojciec Zbigniew Kubacki SJ nazwał łaską „Kogoś, kto jest w nas, ale nie jest z nas samych”. Łaska to wolne i darmowe udzielanie się Boga człowiekowi, przez które Bóg wzywa człowieka do komunii z sobą. Doświadczenie łaski nie jest pobożnym uczuciem, pocieszeniem, ale rzeczywistym nawiedzeniem Boga Trójjedynego, który zstępuje do serca człowieka. Kiedy zostaję nieuczciwie oskarżony, a nie bronię się; przebaczam komuś bez cienia zemsty; poświęcam się, nie pragnąc żadnego podziękowania – to jest prawdziwe doświadczenie Boga, który się udziela.