loading

2018.10.05 – ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Święta Faustyna Kowalska, którą wspominamy w dzisiejszej liturgii, została wybrana przez Chrystusa, aby dostarczyć współczesnemu światu przesłanie o niezmierzonych bogactwach Bożego miłosierdzia (kolekta). Pragnieniem Boga jest przyciągnięcie wszystkich nas – grzeszników – do swego miłosiernego serca. Bez względu na to, jakie grzechy popełniliśmy, nie lękajmy się zbliżyć do Bożego Miłosierdzia, mówiąc: „Jezu, ufam Tobie”. Przez wstawiennictwo św. Faustyny wypraszajmy Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

jest