loading

2018.10.06 – sobota 26 tygodnia w ciągu roku

To, czego wymaga od nas Chrystus, to dziecięca ufność w jego obecność. Nie uda nam się poznać Boga, jeśli będziemy wyłącznie polegać na sobie, na naszych zdolnościach lub inteligencji. W chwili, gdy zaczynamy ufać Bogu, On zaczyna udzielać nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego (kolekta). Powierzmy dzisiaj Ojcu nasze życie, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech dzisiejsza Eucharystia umocni naszą wiarę w Boga, który działa w nas i przez nas.

jest