loading

2018.10.07 – 27 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, B

Wielu ludzi twierdzi, że nauka Kościoła jest zbyt trudna, wymagająca, wręcz nierealna dla współczesnego świata. Niektórzy właśnie z tego powodu opuszczają wspólnotę Kościoła. A przecież życie chrześcijanina to codzienne odkrywanie Boga i jego obecności, to nieustanne pielgrzymowanie. Kościół, przez swoje nauczania, pomaga nam wędrować po Bożych drogach. Tylko z Bogiem jesteśmy w stanie podołać codziennym wyzwaniom, bez względu na to, jaką drogę wybraliśmy (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne). Przedstawiając dzisiaj Bogu nasze intencje, nie zapominajmy o tym, że Boża hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do niego (kolekta).