loading

2018.10.08 – poniedziałek 27 tygodnia w ciągu roku

Czy kiedykolwiek zwróciliśmy uwagę na to, że w 10 przykazaniach Bożych tylko pierwsze 3 odnoszą się do relacji z Bogiem? Pozostałe dotyczą naszej relacji z ludźmi. Bóg chce nam pokazać, jak istotna jest dla naszego zbawienia relacja z drugim człowiekiem. Nie możemy mówić, że kochamy Boga, nie okazując miłości innym ludziom. Nasza miłość do Boga objawia się w aktach miłosierdzia. Jezus powiedział: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (śpiew przed Ewangelią). Słuchając dzisiaj słów Chrystusa, uświadommy sobie, że naszym bliźnim jest każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, język, religię lub poglądy.

jest