loading

2018.10.11 – czwartek 27 tygodnia w ciągu roku

Każda Msza Święta to akt dziękczynienia. Nie jesteśmy w stanie zliczyć wszystkich łask i darów, które otrzymaliśmy od Boga w doczesnym życiu. Codzienna Eucharystia jest jednym z najpiękniejszych upominków, bowiem wyraża miłość i pragnienie zjednoczenia się Boga z człowiekiem. Słuchając Jego słów, odkrywamy wolę Bożą, a przyjmując Ciało Chrystusa w Komunii św., zaspokajamy głód i pragnienie naszej duszy (modlitwa po komunii św.). Niech nasz dzisiejszy udział w sakramencie Eucharystii przemieni nas w Chrystusa (modlitwa po komunii) i przybliży do nieba.