loading

2018.10.12 – piątek 27 tygodnia w ciągu roku

Jedną z porad, jaką otrzymujemy po wyzdrowieniu, jest to, abyśmy zachowali ostrożność i troszczyli się o to, aby choroba nie powróciła z jeszcze większą siłą. Lekarze często mówią o niebezpieczeństwie nawrotu choroby. To samo dotyczy naszego życia duchowego. Tak jak każda choroba, tak i grzech sprawia, że stajemy się słabsi. Jezus Chrystus, przez sakrament pojednania, oczyszcza nas z grzechów i uzdrawia z choroby duchowej. Natomiast uczestnicząc w Eucharystii, dopełnia się dzieło naszego odkupienia i uświęcenia (modlitwa nad darami). Niech dzisiejszy dzień będzie poświęcony wdzięczności Bogu za sakramenty, które zostawił nam w Kościele.