loading

2018.10.15 – ŚW. TERESY OD JEZUSA

Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), znana również jako Święta Teresa z Avila lub Święta Teresa Wielka, nazywana jest doktorem teologii mistycznej. Ale zanim osiągnęła szczególną jedność z Bogiem, sama zmagała się z modlitwą, doświadczając trudności i cierpień w swoim życiu. Wbrew woli ojca wstąpiła do zakonu karmelitanek. Następnie przez długie lata cierpiała zarówno fizyczny ból, jak i duchową suchość. Czytając pisma św. Augustyna i korzystając z pomocy kierownika duchowego wkroczyła na drogę ku świętości. Z pomocą św. Jana od Krzyża zreformowała większość klasztorów karmelitanek. Niech przykład Świętej Teresy od Jezusa zachęci nas do odnowy naszego duchowego życia i wzbudzi pragnienie zjednoczenia się z Bogiem.

jest