loading

2018.10.16 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

Święta Jadwiga Śląska, której wspomnienie obchodzimy dzisiaj w Kościele, jest postacią łączącą dwa narody − polski i niemiecki. Urodzona w Niemczech, dość wcześnie została zaślubiona Henrykowi Brodatemu, księciu wrocławskiemu. Pomimo trudnej i bolesnej historii pozostaje orędowniczką pojednania i wzajemnego zrozumienia. Święta Jadwiga jest przykładem okazywania miłosierdzia tym, którzy najbardziej go potrzebują. Niestrudzenie pomagała najuboższym, chorym i więźniom. Organizowała szpitale dla ubogich i trędowatych. Zasłynęła również z ogromnej pobożności, pokory i czystości. Pod koniec życia całkowicie oddała się Bogu i żyła według reguły zakonnej. Przez jej wstawiennictwo prośmy Boga o pokój i zgodę miedzy ludźmi, narodami oraz o wytrwałość w czynieniu uczynków miłosierdzia (por. kolekta).