loading

2018.10.17 – ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

Święty Ignacy urodził się w Syrii. Był uczniem św. Jana Ewangelisty, a w 69 roku został biskupem Antiochii i jednocześnie następcą św. Piotra. Dzisiejszy patron jest dobrze znany ze swoich siedmiu listów, w większości skierowanych do kościołów w Azji Mniejszej. Wzywa w nich chrześcijan, aby pozostali wierni Bogu. Ostrzega ich również przed heretyckimi naukami. Został skazany na śmierć męczeńską podczas prześladowań cesarza Trajana. Jego słowa, które są zawarte w dzisiejszej antyfonie na komunię, pokazują jego gotowość na męczeństwo: Jestem pszenicą Chrystusową: niech zmielą mnie zęby dzikich zwierząt, bym stał się czystym chlebem. Przez wstawiennictwo św. Ignacego prośmy Pana, aby umocnił tych, którzy są dzisiaj prześladowani z powodu wiary.