loading

2018.10.18 – ŚW. ŁUKASZA

Obchodzimy dzisiaj w Kościele święto św. Łukasza – jednego z czterech ewangelistów. Tradycja utrzymuje, że zanim dołączył on do Pawła w ramach pracy misyjnej, zarabiał na życie jako lekarz. Jego Ewangelia i Dzieje Apostolskie pokazują wyjątkową dbałość o szczegóły. Dzisiejszy patron ukazuje również szczególną wrażliwość serca. Jako jedyny z ewangelistów przytacza przypowieść o Dobrym Samarytaninie i Synu Marnotrawnym, a św. Jan Paweł II nazwał jego dzieło Ewangelią miłosierdzia. Został powołany, aby przez swoje słowa i pisma objawić misterium Bożej miłości do ubogich i do grzeszników (kolekta). Niech nasz dzisiejszy udział w Eucharystii umocni naszą wiarę w Ewangelię, którą głosił Święty Łukasz (modlitwa po komunii).