loading

2018.10.20 – ŚW. JANA KANTEGO

Obchodzimy dziś wspomnienie św. Jana z Kęt (1390-1473), który jest patronem profesorów, studentów, młodzieży, szkół katolickich oraz instytucji charytatywnej „Caritas”. Oprócz jego wielkiego zamiłowania do nauki zasłynął również z wyjątkowych dzieł miłosierdzia. W swojej posłudze duszpasterskiej krzewił kult Najświętszego Sakramentu, zachęcając wiernych do przyjmowania Komunii św. Pomagał każdemu ubogiemu, którego napotkał na swojej drodze, odwiedzał chorych, organizował pomoc niezamożnym studentom, ucząc ich solidarności i wzajemnej pomocy. Jego postawa pociągała studentów do większego angażowania się w akcje społeczne i charytatywne. Niech przykład św. Jana z Kęt wzbudzi w nas pragnienie świętości, okazując miłosierdzie wszystkim ludziom (kolekta).