loading

2018.10.21 – 29 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, rok B

Jeśli chcemy żyć dla Boga, powinniśmy nieustannie szukać Go w słowie Bożym i w naszych codziennych sytuacjach. Kiedy zbliżamy się do naszego Stwórcy i bardziej Go poznajemy, Jego pragnienia stają się naszymi pragnieniami. Świadomość tego, że Chrystus umarł za nas na krzyżu, a także uwolnił spod jarzma grzechu i ofiarował zbawienie, powinno wzbudzić w nas pragnienie przemiany serca i podążania za Panem. Niech dzisiejsza niedzielna Eucharystia da nam przedsmak nieba, niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego (modlitwa po komunii).

jest