loading

2018.10.22 – ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Jan Paweł II, którego wspominamy w dzisiejszej liturgii, był i jest wielkim skarbem i darem nie tylko dla nas Polaków, ale i dla całego Kościoła i świata. Jego świadectwo życia pobudziło wielu ludzi do zbliżenia się do Boga. Ogłaszając Rok Odkupienia, Rok Maryjny, Rok Eucharystii oraz Wielki Rok Jubileuszowy, chciał zapewnić wszystkim wiernym intensywne doświadczenie duchowe. Przez obchody Światowych Dni Młodzieży przyciągnął wielu młodych ludzi do Kościoła i do Chrystusa. Kiedy jako papież przybył do Polski w 1979 roku, powiedział: „Nie lękajcie się!”. Przesłanie to było wezwaniem do zaufania Bogu i do zaangażowania się w Dzieło Ewangelizacji. Niech postawa i wstawiennictwo św. Jana Pawła II pobudza nas do wytężonej pracy dla Bożego Kościoła (modlitwa po komunii).