loading

2018.10.25 – Czwartek 29 tygodnia zwykłego

Zmartwychwstały i żywy Chrystus przychodzi do nas w swoim słowie i sakramentach. On nieustannie szuka serc, w których mógłby zamieszkać. To pragnienie bycia z każdym człowiekiem możemy dostrzec w każdym akcie Chrystusa, a przede wszystkim w jego ofierze za nas na krzyżu. Przez codzienne życie pokażmy pragnienie bycia z Bogiem. Niech każdy dzień będzie dla nas okazją zbliżenia się do Chrystusa. Zaprośmy Go do naszych serc. Wsłuchując się w słowo Boże, postępujmy według rad ewangelicznych. Bądźmy konsekwentni w wyborze, którego dokonaliśmy, aby naśladować naszego Zbawiciela.