loading

2018.10.24 – Środa 29 tygodnia zwykłego

Bardzo ważną cechą chrześcijanina jest zawierzenie. Zamiast liczyć na naszą własną wolę, oddajemy się woli Boga. Doświadczenie codziennego życia niejednokrotnie pokazało, że Bóg robi wszystkie rzeczy o wiele lepiej od nas. Tam, gdzie jest zawierzenie, jest też miłość, a tam, gdzie jest miłość, jest Bóg. Każda minuta spędzona na modlitwie, na rozważaniu słowa Bożego jest naszym wyrazem ufności. Wiedział o tym dobrze prorok Izajasz, którego słowa są zawarte w dzisiejszym psalmie responsoryjnym: Oto Bóg jest moim zbawieniem! Jemu zaufam i bać się nie będę. Zaufajmy Bogu, a On pokieruje naszym życiem.

jest