loading

2018.10.26 – Piątek 29 tygodnia zwykłego

Pokora jest jedną z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej wymagających cnót, jakie powinny charakteryzować chrześcijanina. Uczymy się jej każdego dnia i warto skorzystać z tej nauki, bowiem przybliża nas do naszego Zbawcy i Pana. Przeciwieństwem pokory jest pycha – jeden z ulubionych grzechów szatana – która powoduje upadek człowieka. Pycha jest w stanie zniszczyć nas mentalnie i duchowo, ukazując zniekształcony obraz życia i relacji z Bogiem i innymi. Oddziela nas od Stwórcy i siebie nawzajem. Codzienne wsłuchiwanie się w słowo Boże i uczestnictwo w Eucharystii jest odpowiedzią na walkę z pychą. Bóg, widząc codzienny wysiłek, wzmacnia nas swoim błogosławieństwem. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen wdzięczności Bogu za jego obecność w naszym życiu.