loading

2018.10.28 – 30 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU, B

Jednym z najpiękniejszych sposobów służenia Bogu jest służenie innym. Posługiwanie, służba i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to cechy, które powinny charakteryzować każdego chrześcijanina. A najlepszym przykładem posługiwania jest dla nas sam Chrystus, albowiem: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć (Mt 20, 28). Niesienie dobra innym to uzewnętrznienie miłości i troski Boga Ojca o dobro drugiego człowieka. Ale jako wierni słudzy Pana powinniśmy również znaleźć czas, aby podziękować Bogu za dobro, którego doświadczamy każdego dnia. Okazją do tego jest Eucharystia, która jest dziękczynieniem. Odnówmy w sobie pragnienie uczestnictwa w Eucharystii i wzbudźmy w sobie ducha wdzięczności, ponieważ Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas (psalm responsoryjny).

jest