loading

2018.10.29 – Poniedziałek 30 tygodnia zwykłego

Pismo Święte odgrywa bardzo istotną rolę w życiu chrześcijanina. To nie jest zbiór starych rękopisów, których treść nie ma związku z naszą rzeczywistością − wręcz przeciwnie. Słowo Boże zawsze odnosi się do codziennego życia. Nasza wierność codziennej refleksji nad słowem Bożym przybliża nas do Boga, pobudza serca i oświeca umysły, abyśmy mogli postępować jak uczniowie Chrystusa. Dlatego też nieodłącznym elementem każdej Eucharystii jest liturgia słowa. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych (…), lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą (psalm responsoryjny). Niech te słowa z dzisiejszego psalmu zachęcą nas do wiernego obcowania ze słowem Bożym.

jest