loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (druga msza)

W drugiej dzisiejszej Mszy rozważamy miłość Chrystusa do zmarłego przyjaciela. Wzruszył się nad jego grobem. Przywrócił mu życie doczesne. My pomagajmy naszym zmarłym w życiu wiecznym. Korzystajmy z możliwości zyskiwania dla nich odpustu zupełnego przez najbliższe siedem dni. Wszyscy powstaną na sąd Boży. Może to jednak być zmartwychwstanie na wieczną hańbę. Chrystus nas odkupił. Każdy jednak musi się otworzyć na Jego łaskę. Modlitwa mszalna mówi o znaczeniu wyznania wiary. Staramy się jak najgłębiej poznać prawdy głoszone przez Kościół. Wierzymy w obcowanie świętych – communio – jedność żyjących na ziemi, błogosławionych w niebie i pozostających w czyśćcu.

jest