loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (pierwsza msza)

Wspominamy tych, którzy zakończyli ziemski etap swego życia. Odwiedzamy miejsca spoczynku ich ciał. Modlimy się za nich. Korzystamy z możliwości uzyskania dla nich odpustu zupełnego. Kościół pamięta o wszystkich. My też pamiętajmy o bliskich, o tych, którym wiele zawdzięczamy. Pamiętajmy też o tych, którzy może nas skrzywdzili, a zwłaszcza o tych, którym my wyrządziliśmy krzywdę. Prosimy o umocnienie naszej nadziei. Ufności, że w wiecznym szczęściu będziemy uczestniczyć nie tylko sami. Chrystus przeszedł przez bramę śmierci. Pomaga nam godnie ją przekraczać. Starajmy się dobrze przygotować na ten moment. Módlmy się zwłaszcza za umierających. Naśladujmy św. Faustynę, która otaczała ich szczególną troską.

jest