loading

2018.11.02 – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (trzecia msza)

Trzecia Msza za zmarłych pokazuje szczególną troskę Kościoła o ich wieczne szczęście. Ojciec Święty Benedykt XV przytłoczony ogromną liczbą zabitych w czasie I wojny światowej wprowadził zwyczaj trzech Mszy. Ta wojna skończyła się blisko sto lat temu. Od tego czasu zginęły setki milionów innych niewinnych ludzi. Chrystus odkupił ich wszystkich. Każdy musi jednak zwrócić się do Niego z ufnością. Jeśli Go nie zna – świadectwem będą dobre czyny i pragnienia. Każde dobro jest Bożym darem, choćby człowiek sobie tego nie uświadamiał. Od tego, jak na nie odpowiada w życiu doczesnym, zależy jego życie wieczne. Módlmy się, by wszyscy ludzie otwierali się na Bożą dobroć. By Bóg przebaczył im winy i przyjął do swojej radości.