loading

2018.11.03 – Sobota 30 tygodnia w ciągu roku

Wspominamy św. Marcina de Porres, brata dominikańskiego z Peru żyjącego na przełomie XVI i XVII w. Był dzieckiem hiszpańskiego szlachcica i mulatki. Jako balwierz chirurg pomagał chorym i potrzebującym, odrzucanym przez innych. Wypełnił doskonale Boże przykazania streszczone w podwójnym przykazaniu miłości. Głosił Chrystusa słowem i czynem. Nie szukał ludzkiej chwały, lecz wzrostu wiary, nadziei i miłości. Jego postać wzywa nas do szanowania każdego człowieka. Do naśladowania tych, którzy umieli dobrze przejść przez swoje życie. Słuchali słów Ewangelii i według nich postępowali. Byli gotowi przyjąć to, czego Bóg od nich oczekiwał.