loading

2018.11.05 – Poniedziałek 31 tygodnia zwykłego

Pamiętajmy o tym, że jeszcze do czwartku możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, odwiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych. To okazja do praktykowania wobec nich miłości. Do korzystania z dóbr, które Kościół daje nam do dyspozycji. Święty Paweł wzywa do bezinteresownej miłości. Ostrzega przed szukaniem próżnej chwały, własnego zadowolenia. Przed niewłaściwym współzawodnictwem. Właściwie komentuje słowa Chrystusa, który poleca zapraszać tych, co nie będą mieli sposobności ani środków, by się odwdzięczyć. Dlatego nie szukajmy wdzięczności, natomiast poczuwajmy się do wdzięczności wobec tych, którzy uczynili nam wiele dobrego. Część z nich żyje jeszcze z nami, część jest już po tamtej stronie bramy śmierci.

jest