loading

2018.11.08 – Czwartek 31 tygodnia zwykłego

Dziś oktawa uroczystości Wszystkich Świętych. Ostatni dzień, w którym Kościół obdarza odpustem zupełnym tych, którzy nawiedzają cmentarz i modlą się za zmarłych. Należymy do jednego Ludu Bożego. Powinniśmy się troszczyć o siebie nawzajem. Radować z odnalezienia zagubionych. Umacniać więź z Bogiem. Rozważać Jego obietnice. Pogłębiać znajomość prawd wiary. Praktykować różne formy miłości bliźniego. Zastanawiać się nad tym, czego potrzebują ludzie, którzy są blisko nas. Jak możemy im pomóc? Ufać wszechmocy i miłosierdziu Boga. Nie przeceniać własnej pozycji, zdolności i osiągnięć. Razem z Chrystusem szukać zagubionych sióstr i braci.