loading

2018.11.09 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Rocznicę konsekracji kościoła obchodzimy jako święto Pańskie. Wtedy Bóg wziął w posiadanie budynek – miejsce modlitw Ludu Bożego. Bazylika Laterańska to katedra Rzymu. Tam Ojciec Święty celebruje jako biskup Rzymu – następca św. Piotra. Dlatego czcimy ten dzień związany ze świątynią uważaną za matkę wszystkich naszych kościołów. Bazylika poświęcona jest Najświętszemu Zbawicielowi oraz – ze względu na stojące obok baptysterium − św. Janowi Chrzcicielowi. On wskazuje drogę do Chrystusa. Dziękujemy za materialne świątynie i za wspólnotę Ludu Bożego. Za tych, którzy jej przewodzą i którzy swoim życiem tworzą jej świętość.