loading

2018.11.10 – ŚW. LEONA WIELKIEGO

Czcimy dziś św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła żyjącego w V wieku. Uczył o Tajemnicy Wcielenia, troszczył się o poprawność przekazu prawd wiary i bezpieczeństwo Rzymu podczas najazdu Hunów. My też powinniśmy na różne sposoby troszczyć się o pogłębianie rozumienia prawd wiary. Korzystać ze wspaniałej Tradycji Kościoła. Warto powoli czytać fragmenty Jeśli czegoś nie rozumiemy, pytać kapłanów i osób bardziej od nas biegłych. Troszczyć się też o poszanowanie dla wiary i wyznającej ją wspólnoty. Swoim zachowaniem nie dawać podstaw do opinii, że chrześcijanie inaczej mówią, a inaczej postępują.

jest