loading

2018.11.12 – ŚW. JOZAFATA

Czcimy dziś męczennika Unii ze Wschodem św. Jozafata Kuncewicza. Żył na przełomie XVI i XVII w. Starał się głęboko poznać liturgię i duchowość wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa. Oddał swoje życie za to, czym żył i czego nauczał. Czy my jesteśmy gotowi konsekwentnie pogłębiać swoją znajomość wiary? Rozważmy List św. Pawła do ucznia, biskupa Tytusa. Apostoł powierzył mu ważne zadanie. Jak obecnie naszym biskupom i kapłanom. Jak się do nich odnosimy? Czy jesteśmy wdzięczni za przewodników wiary? Jak staramy się im pomóc? Czy rozumiemy naukę Chrystusa o potrzebie przebaczania? Czy może sami jesteśmy dla innych powodem zgorszenia?