loading

2018.11.13 – ŚWIĘTYCH BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA

Czcimy dzisiaj pierwszych męczenników Polski. Uczniów św. Romualda. Dwaj przybyli z Italii i pociągnęli naszych rodaków. Przeszło tysiąc lat temu oddali życie za Chrystusa. Modlili się w skupieniu pustelni i przygotowywali do pracy misyjnej. Ich przykład wzywa nas do umacniania w wierze siebie i innych. Do modlitwy o pokonanie własnej słabości. By nasze świadectwo mogło być dla innych przykładem. Tego uczył św. Paweł Tytusa, by stawiał wymagania starszym i młodszym chrześcijanom na Krecie. Starajmy się wielkodusznie służyć Chrystusowi i ludziom. Traktować to jako zwykłą posługę, do której jesteśmy zobowiązani jako Jego uczniowie.