loading

2018.11.15 – czwartek 32 tygodnia w ciągu roku

Dziś czcimy św. Alberta Wielkiego, dominikanina, biskupa, doktora Kościoła, wielkiego uczonego. Nauczyciela św. Tomasza z Akwinu. Łączył wiedzę przyrodniczą z teologią i głęboką wiarą. Jego przykład wzywa nas, by właściwie rozumieć osiągnięcia różnych dziedzin wiedzy, ukazujące różne strony jednej prawdy. O Bogu, od którego wszystko pochodzi. On stworzył ludzi równymi. Święty Paweł wstawia się u zamożnego chrześcijanina za zbiegłym niewolnikiem. Trzeba szanować każdego człowieka, bez względu na jego pozycję społeczną. Pamiętać o tym, że królestwo Boże przyjdzie niespodziewanie. Nie dać się zwieść pozorom. Budować je przez wzajemną miłość.