loading

2018.11.16 – Piątek 32 tygodnia zwykłego

Dziś wypada rocznica poświecenia rzymskich bazylik św. Piotra i św. Pawła. Głównych Apostołów, którzy przekazali nam wiarę. Łączymy się z Kościołem w Rzymie i na całym świecie. Prosimy, by trud apostołów wydawał trwałe owoce. By wszyscy coraz bardziej się miłowali, o czym nam przypomina dziś św. Jan. By przygotowywali się przez dobre życie na spotkanie z Panem. Jak dzisiejsze patronki. Święta Małgorzata Szkocka w XI w. starała się o umocnienie wiary w swej ojczyźnie. Mniszka św. Gertruda w XIII w. przeżywała głęboką więź z Chrystusem. Jej pisma są jedną z podstaw nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczmy się od nich modlitwy i czynnego świadectwa.