loading

2018.11.20 – ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Czcimy dzisiaj św. Rafała Józefa Kalinowskiego, powstańca styczniowego, wychowawcę przyszłego salezjanina bł. Augusta Czartoryskiego, karmelitę bosego, gorliwego spowiednika. Jego przykład pokazuje nam, że różne koleje życia mogą człowieka doprowadzić do świętości. Starajmy się dobrze wykorzystywać to, co nas spotyka. Rozważajmy Boże wezwania do nawrócenia. Naśladujmy dobre przykłady. Pamiętajmy o tym, że mogą się nawrócić także ci, których uważamy za publicznych, zatwardziałych grzeszników, jak Zacheusz z Jerycha. Dla Chrystusa i on był synem Abrahama wezwanym do zbawienia. On może każdego przemienić. Wykorzystać jego jeszcze niedojrzałe dążenia do dobra, by doprowadzić do pełnej dojrzałości w wierze.