loading

2018.11.26 – Poniedziałek 34 tygodnia w ciągu roku

W ostatnim tygodniu roku liturgicznego rozważamy wspaniałe wizje Apokalipsy oraz wydarzenia w Jerozolimie po wjeździe Pana Jezusa do świątyni przed Jego Męką. Ostatnie ważne przykłady i pouczenia. W modlitwie prosimy, by Pan pobudził nas do coraz gorliwszego korzystania z owoców Jego odkupienia. W ten sposób otwieramy się na obfitość Jego łaski. Daru niczym niezasłużonego. Płynącego z Jego niesłychanej miłości do nas. Dlatego gorliwie rozważajmy Jego naukę i przez czyny miłości potwierdzajmy, jak jest ona dla nas ważna. On ma prawo od nas oczekiwać, że nasze życie i postępowanie będzie stawało się coraz lepszym odbiciem Jego miłości i kontynuowaniem w świecie Jego dzieła.